thumb image

Mo­bilra köl­töz­nek a rek­lám­új­sá­gok

Min­den csa­lád ha­vonta több mint 2 kiló, évente 26 ki­ló­nyi áru­házi rek­lám­új­sá­got kap a pos­ta­lá­dá­jába! Van, aki utálja, van, aki sze­reti ezt, de az biz­tos, hogy ez na­gyon kör­nye­zet­szennyező. Ezért is akarja a kor­mány je­len­tős díj­eme­lés­sel vissza­szo­rí­tani a kör­nye­ze­tet ter­helő, sok ezer ton­ná­nyi pa­pír­hul­la­dé­kot je­lentő ak­ciós új­sá­go­kat ja­nuár 1-jétől. 

Komoly változás a láthatáron: 2019. január 1-jétől a jelenlegi kilónkénti 84 forintos környezetvédelmi termékdíjat 304 forintra emelné a kormány, ettől pedig, akárcsak a nejlonzacskók visszaszorításával, jelentős környezetvédelmi és vásárlási változás várható.

Erdélyi Márton a MobilGO Alapító-tulajdonosa szerint is elkerülhetetlen a változás, mellyel mindenki csak nyer ugyanis személyre szabott e-reklámújságoké a jövő.

„Mint minden offline hirdetési forma, úgy a reklámújságok hatékonysága is jelentősen csökkent az elmúlt években. Rengeteg reklámújság és kiadvány a szemétben landol, és a cégeknek sincs konkrét adata arról, ténylegesen hány emberhez is jutnak el így. Ugyanis a reklámújságokat nem igénylik, ezeket sok esetben kéretlenül dobják be a lakossághoz, tehát a jól csengő terjesztési számok nem jelentik azt, hogy annyi ember tájékozódik is belőlük.  A várható környezetvédelmi termékdíj-emelés egyik logikus velejárója, hogy sok cég kevesebbet nyomtat, és az így felszabaduló pénzből pedig online hirdet, és ezzel nagymértékben csökkenthetik az ökológiai lábnyomukat a cégek” – magyarázza Erdélyi Márton.

Hamarosan olyan elektronikus reklámújságok készülhetnek, melyekről, az általunk önkéntesen megadott adatok alapján úgy érezhetjük, kifejezetten nekünk készültek!

A nemünknek és az életkorunknak megfelelően olyan hirdetéseket, akciókat kapunk, amelyek valóban érdekelnek, érdekelhetnek bennünket, nekünk szólnak. Pont, mint a békebeli hentes, aki név szerint ismerte a vevőit és tudta, ki, mit szeret, kinek mit érdemes ajánlania. Ráadásul születésnapi vagy névnapi ajándékokat, extra kedvezményeket, kuponokat is kaphatunk a cégektől, így még inkább fontos, megbecsült vevőjüknek érezhetjük magunkat  a technológia arra is képes, hogy akkor kapjuk meg a nekünk szánt elektronikus reklámújságot, amikor leginkább van időnk megnézni.

Ha tetszett, oszd meg:
ErdélyiPress

ErdélyiPress